ترکیب رئال مادرید مقابل دیپورتیوو

 

 

در این بازی برای رئال مادرید خسه و سامی خدیرا کاملاً مصدومن. کاراواخال هم که احتمالا نمیتونه بازی کنه. برا تیم دیپورتیوو هم دیگو 

 

سالامائو و سنل کاملاً مصدوم هستن.

 

میانگین قد بازیکنان رئال مادرید 181 سانتی متر و بازیکنان دیپورتیوو 180 سانتی متر

 

میانگین سنی بازیکنان رئال مادرید 26.9 و بازیکنان دیپورتیوو 28.4 است

 

میانگین امتیاز بازیکنان رئال مادرید 7 و بازیکنان دیپورتیوو6.7 است