اسطوره ی رئال مادرید امیلیو بوتراگوئنو اظهار کرده که ژابی آلونسویی که از رئال مادرید جدا شده است بخشی از تاریخ این باشگاه ست.

 

او در این مورد گفت" ژابی بخشی از تاریخ این باشگاست. او طی پنج سال حرفه ای بازی کرد و برای همه چه در فوتبال و چه در بیرون فوتبال

 

الگو بود. از همان روز اول می دانستم او ارزش های رئال مادرید را پیاده خوهد کرد. او تصمیم گرفت فصل جدیدی از زندگی اش را شروع کند

 

داشتن او برای ما افتخار بزرگی بود. ما به تصمیم تو احترام می گذاریم ژابی. هیچ وقت کمک های تو را به باشگاه فراموش نمی کنیم.

 

اینجا همیشه خانه ی تو خواهد بود.

 

 

 

پ.ن

 

امیلیو بوتراگوئنو اسطوره ی سال های 1984-1995 بوده که تو 341 بازی تونست 121 گل به ثمر رساند